Redomak Robot Teknolojileri A.S.

BALLSCREWS- LINEAR GUIDES- BALL TRANSFER UNITS

 

BALLSREWS

 


 


 

 


 

1. NUT: 58 - 62 HRC

2. SHAFT: 58 - 62 HRC

3. BALLS: 62- 66 HRC


PDF catalogue=>


Şekil 1. Vidalı mil montajı: Sabit- Serbest uç


Şekil 2. Vidalı mil montajı: Sabit- Yataklı

Şekil 3. Vidalı mil montajı: Sabit- Sabit


Şekil 4. Vidalı milde dönel mil somunu için montaj şekli: Sabit- Sabit

Burulma Yükü: 
Beklenen burulma yüklerine ulaşıldığında burulmaya karşı vidalı milin güvenlik kontrolüne ihtiyaç duyulur. Aşağıdaki tabloda, her bir nominal vidalı mil dış çapları burulma için izin verilen basma yükleri göz önüne alınarak özetlenmiştir. 
Vidalı milin yataklama metodu göz önüne alınarak izin verilen eksenel yük derecesinin seçimi. 
Not: İzin verilen çekme/burulma yükü

İzin verilen çekme/burulma yüklerini ve bilye kanallarında (yivlerinde) izin verilen yükü montaj şeklindeki kısa mesafeyi dikkate almaksızın aşağıda verilen formüle göre kontrol ediniz.

?: İzin verilen çekme basma gerilmesi (kgf/mm2)
A: Vidalı milin diş dibi çapı çapındaki kesit alan (mm2) 
dr: Vidalı milin diş dibi çapı (mm)


 ? : Güvenlik faktörü ( ? = 0.5)
E: Dikey elastik modul (E=2.1 x 104kgf/mm2)
I: Mil kesit alanındaki minimum sekonder moment 


dr: Vidalı milin diş dibi çapı (mm)
L: Montaj mesafesi (mm) 
m.N: Vidalı milin montaj yöntemiyle belirlenmiş katsayı:
Yalın-Yalın m=5.1 (N=1)
Sabit-Yalın m=10.2 (N=2)
Sabit - Sabit  m=20.3 (N=4)
Sabit- Serbest m=1.3 (N=1/4)


Kritik Hız:
Vidalı milin doğal hızı esnasında rezonansa girip girmediğinin kontrolü yapılmalıdır.  Aşağıdaki grafikte, 125 mm vidalı mil çapına kadar %80 veya daha az kritik hız için izin verilen dönme hızları gösterilmektedir.  Bu grafiğe göre ve mevcut yataklama şekli göz önüne alınarak izin verilen dönme hızını seçiniz. Kritik hız terimi çalışma esnasındaki dönme hızındaki sorunu ifade eder. Vidalı milin doğal frekansını artırmak için bir ara destek sağlamak en iyi çözüm olacaktır. 
"dm.n"  değeri
İzin verilen dönme hızı periferik hızı ifade eden "dm.n" değeri ile de düzenlenir. ( dm: çelik bilyenin daire merkezi çapı, n: dönme hızı, rpm)
Genel olarak;
Hassasiyet için (C7'den C0 hassasiyet derecelerine kadar)
dm.n <= 70,000
Genel endüstri için (C10)
dm.n <= 50,000
Yukarıdaki limitlerin aşıldığı durumlarda üretici firmaya bildirilmek üzere firmamızla irtibata geçiniz. 


Formülde: 
  ? : Güvenlik faktörü ( ? = 0.8)
E: Dikey elastik modül (E = 2.1 x 104kgf/mm2)
I: Vidalı milin kesit alanındaki minimum sekonder moment 
I = (?/64) dr4 (mm4)
dr: Vidalı milin diş dibi çapı (mm)
g: Acceleration of gravity ( = 9.8 x 103mm/s2)
Y: Yoğunluk (Y = 7.8 x 10-6kgf/mm3)
A: Vidalı mil kesit alanı (A = ?dr2/4mm2) 
L: Montaj mesafesi (mm)
f, ?:  Vidalı milin montaj şekline göre belirlenmiş katsayı
  Yalın - Yalın f = 9.7 (? = http://www.b2b-linearbearing.com/rimages/464/symble-08.gif)
Sabit-Yalın f = 15.1 (? = 3.927)
Sabit-Sabit f = 21.9 (? = 4.730)
Sabit-Serbest f = 3.4 (? = 1.875)


 

 


LINEAR GUIDES

 

 

 

Maintentenance free caged ball blocks.
THK or Hiwin are being used in our projects according to customer inquiries.

 

 

High precision

Low noise

Maintenance free

.

PDF catalogue =>

CAGED BALL

 

 

 

BALL TRANSFER UNITS

 

 

v

Dark


Light