Harmonik redüktör çalışma prensibi

Harmonik redüktör çalışma prensibi

Harmonik redüktörler, hassas hareket kontrolü ve yüksek tork aktarımı sağlayan mekanik aktarım sistemleridir. Çalışma prensipleri oldukça karmaşıktır, ancak temel olarak üç ana bileşenden oluşur: dış esnek dişli çember (wave generator), iç esnek dişli çember (flexspline) ve sabit halkalar (wave generator). İşleyiş prensibi şu şekildedir:

Dış Esnek Dişli Çember (Wave Generator): Redüktörün giriş miline bağlı olan dış esnek dişli çember, dönme hareketini başlatır. Bu çemberin iç yüzeyi, iç esnek dişli çemberin dişlileri ile temas eder.

Esnek Dişli Çember ve İç Katmanın İlişkisi: Dış esnek dişli çember, iç esnek dişli çemberin içine yerleştirilmiştir. İç esnek dişli çemberin dişlileri, dış esnek dişli çemberin iç yüzeyi ile temas eder.

Dönme Hareketinin İletilmesi: Giriş mili dönmeye başladığında, dış esnek dişli çemberin dişlileri, iç esnek dişli çemberin dişlileri ile temas eder ve iç esnek dişli çemberi döndürür.

Çıkış Miline Aktarımı: İç esnek dişli çemberin dönme hareketi, redüktörün çıkış miline aktarılır. Bu, redüktörün çıkış tarafındaki hareketi kontrol eder.

Dönme Hareketinin Tersine Çevrilmesi: Redüktörün çalışması sırasında iç esnek dişli çemberin dönme hareketi, dış esnek dişli çemberin dönme hareketinin tersine çevrilmesine neden olur. Bu, redüktörün geri dönme hareketlerini azaltır.

Harmonik redüktörlerin çalışma prensibi, hassas hareket kontrolü, düşük geri oyun, kompakt tasarım ve uzun ömürlülük gibi avantajlarını sağlar. Bu redüktörler, endüstriyel robotlar, otomasyon sistemleri, tıbbi cihazlar ve birçok farklı endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır.


  1. Ana Sayfa
  2. Bilgiler
  3. Harmonik redüktör çalışma prensibi
logo