Redüktör gücü nasıl hesaplanır?

Redüktör gücü nasıl hesaplanır?

Redüktörün gücünün hesaplanması, redüktörün giriş ve çıkış torkları ile dönme hızları arasındaki ilişkiyi anlamakla başlar. Güç (P), tork (T) ve dönme hızı (N) arasındaki ilişki şu formülle ifade edilir:

P (Watt) = T (Nm) x N (devir/dakika) x (2π / 60)

Bu formülde:

P, gücü temsil eder (Watt cinsinden).
T, torku temsil eder (Newton metre - Nm cinsinden).
N, dönme hızını temsil eder (devir/dakika cinsinden).
2π / 60, dönme hızını devir/dakika cinsinden radyan/saniyeye çevirmek için kullanılan bir dönüşüm faktörüdür.
Redüktör gücünün hesaplanması için adımlar şu şekildedir:

İlk olarak, motorun veya güç kaynağının çıkış torkunu (T1) ve dönme hızını (N1) belirleyin. Bu, redüktörün giriş tarafında uygulanan gücü temsil eder.

Ardından, redüktörün redüksiyon oranını (R) belirleyin. Redüksiyon oranı, giriş torkunu çıkış torkuna oranlayan bir değerdir.

Çıkış torkunu (T2) ve dönme hızını (N2) hesaplamak için redüksiyon oranını kullanın. T2 = T1 / R ve N2 = N1 x R formülleri ile bu değerleri hesaplayabilirsiniz.

Son olarak, çıkış torku (T2) ve dönme hızı (N2) değerlerini, yukarıdaki güç formülüne yerleştirerek redüktörün çıkış gücünü (P2) hesaplayın.

Örnek olarak, bir motor 100 Nm tork üretiyor ve 1500 devir/dakika dönme hızına sahipse, ve bir redüktörün redüksiyon oranı 5 ise, redüktörün çıkış torkunu ve dönme hızını hesaplayabilir ve sonrasında çıkış gücünü bulabilirsiniz.

T2 = 100 Nm / 5 = 20 Nm
N2 = 1500 devir/dakika x 5 = 7500 devir/dakika

Şimdi, P2 hesaplamak için bu değerleri güç formülüne yerleştirebilirsiniz:

P2 = 20 Nm x 7500 devir/dakika x (2π / 60) ≈ 1570 Watt

Bu, redüktörün çıkış gücünün yaklaşık olarak 1570 Watt olduğunu gösterir.


  1. Ana Sayfa
  2. Bilgiler
  3. Redüktör gücü nasıl hesaplanır?
logo